เฟืองโซ่เหล็ก RS160-แผ่นเรียบ
Sprocket Steel RS160-TA