เฟืองโซ่เหล็ก RS50-แผ่นเรียบ
Sprocket Steel RS50-TA