เฟืองโซ่เหล็ก RS เบอร์ 50-แบบมีดุมแถวเดียว
Sprocket RS STEEL RS50-TB