เฟืองโซ่เหล็ก RS เบอร์ 60-แบบมีดุมแถวเดียว
Sprocket RS STEEL RS60-TB