มู่เล่ย์ 2 นิ้ว 2 ร่อง C แบบตัน : Pulley 2x2C-T

มู่เล่ย์ 2 นิ้ว 2 ร่อง C แบบตัน

วัสดุ : เหล็ก

Download File